Hits: 3762

77 / 100

ปลดล็อค

เครือข่าย

รับปลดล็อคเครื่องติดรายเดือนทุก เพื่อให้ใช้ได้กับซิมทุกเครือข่าย

ปลดเครื่องนอกทุกยี่ห้อ iPhone Samsung Huawei

unlock theam

ปลดล็อคOPPO VIVO HUAWEI SAMSUNG

👉 คำถามที่ต้องการ คำตอบ!!
การปลดล็อกรายเดือน คืออะไร ปลดได้ไหม แล้วจะกลับมาล็อกอีกครั้งไหม?

 การปลดล็อกรายเดือน เป็นการปลดด้วยไฟล์โปรแกรม ที่พัฒนาจาก Developer ซึ่งจะเป็นการแก้ไข Code ของไฟล์เพื่อมาอัพเดท หรือเฟลตโปรมใหม่ ก็จะมาใช้กับเครือข่ายอื่นๆ ได้ ทุกเครือข่าย
 การปลดด้วยวิธีนี้ไม่ถาวร สามารถรีล็อค

ลูกค้าสามารถส่งปลดล็อคได้กับทางร้าน
สิ่งที่ลูกค้าต้องส่งมา

  1. เครื่องที่จะทำการปลดล็อกสิ่งที่ลูกค้าควรจะทราบก่อนปลดล็อก

  2. การปลดล็อกเพื่อให้ใช้กับซิมอื่น แต่ไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะผิดข้อตกลงที่ทำกับผู้ให้บริการนั้น ลูกค้าจะต้องชำระรายเดือนที่ลูกค้ามีพันธผูกพันกับเครือข่ายนั้น ตามเงื่อนไขดังเดิม

  3. เครื่องที่ปลดล็อกจะต้องแกะเครื่อง

  4. หมดประกันศูนย์

  5. ข้อมูลในเครื่องหาย ลูกค้าต้องสำรองข้อมูลก่อนส่งปลดล็อก

  6. ปลดล็อก สามารถใช้งานได้กับซิมทั่วโลก

รับประกันปลดลอก 1 ปี ในกรณีที่รีล็อกอีกครั้ง ไม่ได้รับประกันเครื่องดับหรือจอแตก ประกันในส่วนที่ไม่สามารถใช้กับซิมอื่นได้เท่านั้น

ราคาปลดล็อคเครื่องติดรายเดือน OPPO

ปลดล็อค

    
A83. สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A3s.สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A5s. สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค

ราคาปลดล็อคเครื่องติดรายเดือน VIVO

ปลดล็อค

    
Y71สอบถามบาทแกะเครื่อง จั้ม edl เพื่อปลดล็อค
Y91iสอบถามบาทไม่แกะเครื่อง
Y91Cสอบถามบาทไม่แกะเครื่อง
Y93สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
Y11สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
Y12สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค

ราคาปลดล็อคเครื่องติดรายเดือน Huawei

ปลดล็อค

     
Y5. 2019สอบถามบาท

ราคาปลดล็อคเครื่องติดรายเดือน Samsung

    
A600g สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A750gn.สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A260 A2coreสอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
J4+. U1-U6.สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
J6+. U1-U4.สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A10. U1-U5.สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A10. U6-U7สอบถามบาทยกเม็ด EEMC
A20. U1-U5 สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A20. U6-U7สอบถามบาท ยกเม็ด EEMC
A30. U1-U3 สอบถามบาทแกะเครื่องต่อ isp เพื่อปลดล็อค
A30. U4.สอบถามบาท
A10s. U1-U7.สอบถามบาท
A20sสอบถามบาท
A30sสอบถามบาท
A10s. U1-U7. สอบถามบาท ยกเม็ด EEMC

ผลงานบางส่วน