Hits: 154

วีดีโอ สาธิตการซ่อม

เราซ่อมเองทุกเครื่องที่ร้าน iPhone4youShop
ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าซ่อมบอร์ด หรือลอกจอ วิเคราะห์อาการตรงจุด

ตัวอย่างวีดีโองานซ่อมไอโฟน

ซัมซุง S9 Plus เปลี่ยนบอดี้ และลอกเปลี่ยนกระจกจอใหม่

ซ่อมไอโฟน xs ทัชไม่ได้ เครื่องรีบูทเอง

ซ่อมไอโฟน 7 Plus อาการ เสียงไม่มี โทรออกรูปลำโพงขึ้นสีเทา

IPhone XS Max ชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืน ช็อตดับ

iPad Pro 11″ gen 2 2020 กระจกแตกลอกเปลี่ยนกระจก

Apple Watch สัมผัสไม่ได้ ไม่ได้เป็นที่จอเสมอไป

iPad Pro 10.5″ กระจกจอแตกไม่ต้องเปลี่ยนจอยกชุด ได้จอแท้เดิมๆ

iPad Pro 10.5″ ซ่อมอาการเสีย error 9 

อัพเกรด HDD เป็น SSD เพื่อความเร็ว

ซ่อมไอโฟน 6 ซ่อมอาการซ็อตดับ ซ่อมด้วย เครื่อง infrared

Samsung Note 8 ลอกเปลี่ยนกระจก แบบ inframe

iPhone 11 Pro max กระจกแตก ลอกเปลี่ยนกระจกจอ ไม่ต้องเปลี่ยนจอใหม่

iPhone 6 ชาร์จไม่เข้า ไม่ได้เป็นทีตูดชาร์จ เปลี่ยนซ็อกเก็ต

iPhone 11 Pro max สัมผัสไม่ได้เปลี่ยนทัชสกรีนใหม่ ไม่ต้องเปลี่ยจอ