วีดีโอ สาธิตการซ่อม

เราซ่อมเองทุกเครื่องที่ร้าน iPhone4youShop
ด้วยเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน ไม่ว่าซ่อมบอร์ด หรือลอกจอ วิเคราะห์อาการตรงจุด

ขันตอนการทำงาน

ตัวอย่างวีดีโองานซ่อม