ลอกกระจก หรือเปลี่ยนเปลี่ยนจอ
ลอกกระจกหน้าจอ

ลอกกระจก หรือเปลี่ยนเปลี่ยนจอ

ความแตกต่างกันระหว่าง ลอกกระจก กับ เปลี่ยนจอใหม่ หรือจอชุดตามความเข้าใจ ซึ่งแบบไหนจะดีกว่า หรือด้อยกว่ากัน ถูกกว่า หรือแพงกว่ากัน อย่างได

Continue Reading ลอกกระจก หรือเปลี่ยนเปลี่ยนจอ